Tjänster

På Klätterträdet erbjuder vi tre olika typer av tjänster:

 

HANDLEDNING

- Enskild handledning

- Grupphandledning

 

TERAPI

- Eskild terapi

- Gruppterapi

 

STÖD/COACHING

- Enskilt stöd

- Stöd för par
  • HANDLEDNING

 

VAD ÄR HANDLEDNING?

Handledning är då en opartisk människa, med erfarenhet och utbildning som svarar upp mot uppdragsgivarens förväntningar och krav, hjälper till att jobba med problem och utvecklingsfrågor på arbetsplatsen.

Detta görs antingen, med hänsyn till varje medarbetares behov, enskilt eller i grupp.

Handledning förekommer ofta på människovårdande yrken som behandlingshem, sjukvården, skola och omsorgen men även på andra typer av arbetsplatser.

Handledning hjälper medarbetaren och chefen att både få hjälp att se sig själv och utforska sin situation objektivt med mål att behärska och våga befinna sig mitt i den.

I handledning ska vi tillsammans skapa nya eller utforska vidare redan befinterliga förhållningssätt och strategier inför din relation till dig själv, din arbetsplats, arbetskamrater och arbetsuppgifter.

 

VARFÖR HANDLEDNING?

Vi på klätterträdet tror att den tryggaste arbetaren och chefen är de som har en kontinuerlig handledning med en trygg handledare. Detta beror inte på kompetensbrist eller misslyckanden utan i regel på den mänskliga förmågan till hemblindhet, stagnation, rädsla och behov att bollplank för vidareutveckling.

All handledning har den handledda i fokus för handledningen och därför är det viktigt att du som söker om handledning kan presentera frågor och problembilder då arbetet syftar till att hjälpa dig i relation till din egen självkänsla, ditt arbete, din arbetssituation och dina arbetsrelationer. Handledningen syftar både i ärenden och processtjänsten till att hjälpa dig att ta kontroll över din egen situation.

 

EXAKT HUR?

Det går inte riktigt att säga exakt hur handledning går till, men det vi kan säga är:

Hanledning har flera olika grenar och kan därför möta och matcha de flesta behov på en arbetsplats.

Handledningen kan vara vad vi kallar processhandledning där vi jobbar processinriktat med medarbetare kring självupplevda yrkessituationer eller privata situationer som kan kopplas till den aktuella arbetssituationen. Processhandledning utmanar vad som händer här och nu och möter hinder och utvecklingsmöjligheter här och nu.

Handledning kan också vara vad vi kallar ärendehandledning där vi jobbar tillexempel klientspecifikt eller kring specifika problem på arbetsplatsen (inom personalen, ledningen, förhållandet till värdegrund, problem i klientärenden, eller bara startar ny tänk med nya infallsvinklar). Vanligast är att handledningen, då de handledda och handledaren blivit trygga tillsammans, vandrar mellan de två handledningsformerna processhandledning och ärendehandledning både då det görs i grupp och enskilt.

 

Enskild handledning förläggs på 1 timme per träff där den handledde ses ensam med handledare. Denna tjänst finns både som ärendehandledning och processhandledning.


Grupphandledning förläggs på 2 timmar per träff där minst 2 personer och uppåt ses tillsammans med handledare. Denna tjänst finns både som ärendehandledning och processhandledning.

  • TERAPI


HUR OCH VARFÖR?

Enskild terapi kan gå i flera olika led och täcka upp för flera olika typer av problembilder. Det viktigaste är att vi möter dig i de problem du kommer med!

I enskild terapi möts du tillsammans med terapeut i enskildhet med ditt problem och dig i fokus.

I vår profession så ger vi oss själva mandat att tacka nej till förfrågningar om vi inte anser att vi skulle vara det bästa stället för den hjälpsökande.

Självklart hjälper vi i sådana fall till och lotsar dig vidare då vårt kontakt och samarbetsnätverk är stort med många olika grenar.

De vanligaste anledningarna till att folk söker hjälp i enskild terapi är att de har eller har fått problem med:

Beroende

Relationer

Uppväxt

Föräldraskap

Utbrändhet

Självskadebeteende

Ångest


 

Och sen har vi gruppterapi?

Gruppterapi erbjuder vi främst på konsultbasis. Du som vill ha hjälp att driva så kallade processgrupper med den grupp du själv jobbar med, för dig som stagnerat tillsammans med gruppen du och behöver hjälp att komma loss i ditt terapiarbete. Exempel på processgrupper är:

Kriminalitet som livsstil

medberoende

Vuxna-barn

  • STÖD/COACHING

 

Denna tjänst vänder sig till dig som känner att du behöver ett extra lyft i vardagen och/eller känner att du sitter fast mentalt eller känslomässigt.

Stöd/coaching syftar till stöd och vägledning i olika stadier i livet eller inför olika avgörande val.

Det händer ibland att, när livet kommer på, så behöver vi stöd och hjälp på ett plan som inte täcks av terapi med det djupa arbete som det innebär. Stöd/coaching är för dig som behöver den extra pushen eller det extra lyftet i ditt eget liv.

Vanliga områden som täcks av stöd/coaching är:

Behov av att ta sig ur en destruktiv relation

Oro inför rättsprocesser

Hjälp att komma vidare som par i en relation

Svårigheter att komma igång efter sjukskrivning 

Trötthet som ett resultat av överbelastning

Stödjande samtal vid kriser 

Du är alltid välkommen att kontakta mig med frågor angående tjänster och prislista.

För att läsa vad tidigare eller aktuella personer skrivit i omdöme om mitt arbete så kan du kolla HÄR

Copyright ©