Tjänster

På Klätterträdet erbjuder vi tre olika typer av tjänster:

 

HANDLEDNING

- Enskild handledning

- Grupphandledning

 

TERAPI

- Eskild terapi

- Gruppterapi

 

Utvecklingsgrupp

- Grupp
 • HANDLEDNING

 

VAD ÄR HANDLEDNING?

Handledning är då en opartisk människa, med erfarenhet och utbildning som svarar upp mot uppdragsgivarens förväntningar och krav, hjälper till att jobba med problem och utvecklingsfrågor på arbetsplatsen.

Detta görs antingen, med hänsyn till varje medarbetares behov, enskilt eller i grupp.

Handledning förekommer ofta på människovårdande yrken som behandlingshem, sjukvården, skola och omsorgen men även på andra typer av arbetsplatser.

Handledning hjälper medarbetaren och chefen att både få hjälp att se sig själv och utforska sin situation objektivt med mål att behärska och våga befinna sig mitt i den.

I handledning ska vi tillsammans skapa nya eller utforska vidare redan befinterliga förhållningssätt och strategier inför din relation till dig själv, din arbetsplats, arbetskamrater och arbetsuppgifter.

 

VARFÖR HANDLEDNING?

Vi på klätterträdet tror att den tryggaste arbetaren och chefen är de som har en kontinuerlig handledning med en trygg handledare. Detta beror inte på kompetensbrist eller misslyckanden utan i regel på den mänskliga förmågan till hemblindhet, stagnation, rädsla och behov att bollplank för vidareutveckling.

All handledning har den handledda i fokus för handledningen och därför är det viktigt att du som söker om handledning kan presentera frågor och problembilder då arbetet syftar till att hjälpa dig i relation till din egen självkänsla, ditt arbete, din arbetssituation och dina arbetsrelationer. Handledningen syftar både i ärenden och processtjänsten till att hjälpa dig att ta kontroll över din egen situation.

 

EXAKT HUR?

Det går inte riktigt att säga exakt hur handledning går till, men det vi kan säga är:

Hanledning har flera olika grenar och kan därför möta och matcha de flesta behov på en arbetsplats.

Handledningen kan vara vad vi kallar processhandledning där vi jobbar processinriktat med medarbetare kring självupplevda yrkessituationer eller privata situationer som kan kopplas till den aktuella arbetssituationen. Processhandledning utmanar vad som händer här och nu och möter hinder och utvecklingsmöjligheter här och nu.

Handledning kan också vara vad vi kallar ärendehandledning där vi jobbar tillexempel klientspecifikt eller kring specifika problem på arbetsplatsen (inom personalen, ledningen, förhållandet till värdegrund, problem i klientärenden, eller bara startar ny tänk med nya infallsvinklar). Vanligast är att handledningen, då de handledda och handledaren blivit trygga tillsammans, vandrar mellan de två handledningsformerna processhandledning och ärendehandledning både då det görs i grupp och enskilt.

 

Enskild handledning förläggs på 1 timme per träff där den handledde ses ensam med handledare. Denna tjänst finns både som ärendehandledning och processhandledning.


Grupphandledning förläggs på 2 timmar per träff där minst 2 personer och uppåt ses tillsammans med handledare. Denna tjänst finns både som ärendehandledning och processhandledning.

 • TERAPI


HUR OCH VARFÖR?

Enskild terapi kan gå i flera olika led och täcka upp för flera olika typer av problembilder. Det viktigaste är att vi möter dig i de problem du kommer med!

I enskild terapi möts du tillsammans med terapeut i enskildhet med ditt problem och dig i fokus.

I vår profession så ger vi oss själva mandat att tacka nej till förfrågningar om vi inte anser att vi skulle vara det bästa stället för den hjälpsökande.

Självklart hjälper vi i sådana fall till och lotsar dig vidare då vårt kontakt och samarbetsnätverk är stort med många olika grenar.

De vanligaste anledningarna till att folk söker hjälp i enskild terapi är att de har eller har fått problem med:

Beroende

Relationer

Uppväxt

Föräldraskap

Utbrändhet

Självskadebeteende

Ångest


 

Och sen har vi gruppterapi?

Gruppterapi erbjuder vi främst på konsultbasis. Du som vill ha hjälp att driva så kallade processgrupper med den grupp du själv jobbar med, för dig som stagnerat tillsammans med gruppen du och behöver hjälp att komma loss i ditt terapiarbete. Exempel på processgrupper är:

Kriminalitet som livsstil

medberoende

Vuxna-barn

 • UTVECKLINGSGRUPP

 

Klätterträdet har nu startat upp en rullande terapigrupp som vi valt att kalla för utvecklingsgrupp.

I utvecklingsgruppen jobbar vi primärt med beroende och medberoendeproblematik i olika uttrycksformer. Namnet på gruppterapin (utvecklingsgrupp) kommer utav att vi inte velat begränsa kraven för deltagande i gruppen till något specifikt problem av utagerande eller livsstil utan hålla dörren öppen för den som behöver hjälp.          

Med detta sagt så erhåller vi oss självklart rätten att tacka nej till förfrågningar om vi inte anser matchningen rätt. Vi har då möjlighet att rekommendera er vidare till konsulter som skulle passa.

Klätterträdet förstår och ser att det finns ofantligt många utageranden och sätt att förhålla sig på genom samma typ av drivkraft och därför håller vi gruppen så fri som möjligt. Det är mot denna drivkraft vi riktar vårt arbete och ser utagerandet som ett symptom.

 

Vad är utvecklingsgrupp?

Utvecklingsgruppen är en terapigrupp handledd av personal med adekvat utbildning och erfarenhet. Utvecklingsgruppen har en manual i botten för att rikta terapigrupptimmarna och säkerställa att placerade klienter fått till sig adekvat och riktig kunskap. Utvecklingsgruppen har tolvstegsprogrammet som bas i etiska principer och förhållningssätt men är inte uteslutande tolvsteg utan förhåller sig till stor del fenomenologiskt, i vad som händer här och nu.

 Några områden klienten får kunskap i och får arbeta kring är:

 • Känslor
 • Beroendeperson
 • Processdroger och återfall
 • Tillfrisknande
 • Relationer

 

 

Vad innebär detta?

Att vi ses en gång per vecka (tisdag eftermiddag) i en och en halv timme. Gruppträffarna går i stora drag till så att det uteslutande sker i ring. Personalen i utvecklingsgruppen vägleder och guidar dig som placerad genom uppgifter som redovisas, terapiövningar, föreläsningar och mycket mer för att på så sätt hjälpa att komma till insikt med problemet som placeringen avser och finna en lösning på detta problem.


Vem blir placerad?

Du som gjort någon form av primärbehandling och vill fortsätta din resa i öppenregi eller för dig som har det så pass ordnat ikring dig så du tror att du kan tillgodose dig behandling i hemmaplanslösning. Det är svårt att sätta en ram kring exakt vad en klient blir placerad hos oss för men i första hand för någon form av utagerande med sinnesförändrande medel eller annat destruktivt leverne så som medberoende. Vi passar dig som har problem med:

 • Beroende (alkohol, narkotika, medicin, sex, spel m.m.)
 • Medberoende
 • Vuxna-barnproblematik

Du är alltid välkommen att kontakta mig med frågor angående tjänster och prislista.

För att läsa vad tidigare eller aktuella personer skrivit i omdöme om mitt arbete så kan du kolla HÄR

Copyright ©