Referenser

”Jag har under flera tillfällen använt Billy som samtalsledare och handledare både vid enskild handledning efter kris och grupphandledning vid flera olika grupper som har behov av att samtala för att stärka grupperna och även för att hantera underliggande frågor som stör i vardagen.

Billy har alltid varit professionell både i bemötande och i sin yrkesroll. Han har visat på sin flexibilitet och tagit sig an olika grupper och individer med respekt och profession. Resultat har uppnåtts och medarbetare har gett honom vitsord om att han är kunnig och har en respekt för uppdrag och människor man hanterar”. 

Marie 36 år Enhetschef Individ och Familjeomsorg med ansvar     Vuxenenhet,  Arbetsmarknadsenhet och Integrationsenhet

”Jag har haft förmånen att ha Billy som handledare under några månader nu. Det jag uppskattar med Billy som handledare är att han är tydlig, rak och engagerad.

Han lämnar inget ”ohanterat”. Han är väldigt noggrann med att ta reda på orsaken till olika känslor och beteenden. Jag har haft mycket bra stöd i Billy både gällande ärenden och mitt eget sätt att hantera och bemöta klienter, utifrån mina tidigare erfarenheter. Jag är mycket tacksam över att ha Billy som handledare”.

Angelica, 45 år, socialsekreterare

Tack för fin handledning. Här kommer en del av mina tankar och känslor kring handledningen.

 För mig som familjebehandlare har det varit värdefullt och lärorikt att ha haft dig i handledning. Du förmedlar alltid en stark energi av närvaro i rummet, du är en varm och förtroendeingivande person, du är uppmärksam och du lyssnar in. Det som har gjort det ännu bättre är den förmåga du har att se och läsa in det som inte sägs jämt. Du bidrar där med perspektiv , tankar och idéer som kanske finns där men inte lyfts, omedvetet eller medvetet. Du har också en förmåga att på ett ödmjukt sätt bolla tillbaka frågan/beteendet/ansvaret till där det hör hemma, vilket jag upplever som positiv för egen del. Vad kan jag förändra i bemötandet, i samtalet själv för att det ska landa bättre hos en klient? För att föra processen framåt osv.

En annan viktig del du förmedlar under din handledning är det som har betytt oerhört mycket för mig, och det är att jag inte är ansvarig för att ”rädda” andra människor på det sätt jag ibland har en tendens att fastna i. Jag är en del i ett stöd för vissa individer  i min yrkesroll. Det är viktiga perspektiv och tankar att ta med sig in i framtiden.

Det är en sammanfattning av min tankar och känslor kring handledning som jag har haft tillsammans med dig.

Tack för dessa tillfällen!

Med vänlig  hälsning

Annika

Familjebehandlare

Referenser

”Individ och familjeomsorgen har använt Billy i handledning både i grupp samt enskilt. Medarbetarna samt jag som chef är nöjda med Billys insatser då det märks tydlig positiv skillnad i arbetsgrupperna efter utförd handledning.”

Enhetschef, socialtjänsten

Copyright ©